• Alueellista yhteistyötä tulevaisuuteen katsoen

    Ennakointikamari kokoaa yhteen elinkeinoelämän, oppilaitokset, järjestöt ja hallinnolliset organisaatiot Uudellamaalla. Aktiivisella yhteistyöllä vaikutetaan alueemme tulevaisuuteen.

  • Tutustu Ennakointikamari-tapahtumiimme

Ajankohtaista

Työ – ja elinkeinoministerin ammattibarometri 09/2018

Työvoimaa kaivataan rakennuksille ja metalliteollisuuteen. Vanhastaan väestä on pulaa sosiaali- ja terveysalalla. Koko Suomessa on pulaa: Ylilääkärit ja erikoislääkärit Rakennusalan työnjohtajat Puhelin- ja asiakaspalvelukeskusten myyjät Rakennusinsinööri Sosiaalityön erityisasiantuntijat Ylitarjontaa on näissä ammateissa: Yleissihteerit Johdon sihteerit ja osastosihteerit Vaatturit, pukuompelijat, turkkurit, hatuntekijät Toimittajat Graafiset ja multimediasuunnittelijat Käy katsomassa koko lista sekä alueesi tilanne!     https://yle.fi/uutiset/3-9841563 […]

Kohtaanto-ongelmasta osaamisen kehittämiseen

Mitä kohtaanto-ongelma tarkoittaa? Mitä se sisältää? Miten se voidaan ratkaista – tai onko se ratkaistavissa? Oheinen Executive summary/tiivistelmä pureutuu kohtaannon problematiikan eri puoliin tekoälyä unohtamatta. Siinä pohditaan myös erilaisia ratkaisuja, joita asian selättäminen vaatii, yhtenä keskeisenä koulutus-yritysyhteistyö. Lue lisää! Tule myös mukaan Ennakointikamariseminaariin 6.11. Amieduun, jossa kuulet lisää livenä kohtaannosta ja osaamisen kehittämisestä. EXECUTIVE SUMMARY02 […]

Pk-yritysbarometri: Yritysten kasvuun, rahoituksen pullonkauloihin ja digitalisaatioon tarvitaan edelleen toimia 11.9.18

Pk-yritysten odotukset lähiajan suhdannekehityksestä ovat pysyneet hyvinä, vaikka odotukset ovat kokonaisuudessaan hieman maltillistuneet edelliseen barometriin verrattuna: 37 prosenttia pk-yrityksistä arvioi suhdanteiden paranevan seuraavien 12 kuukauden aikana ja 10 prosenttia uskoo niiden heikkenevän. Tämä käy ilmi Suomen Yrittäjien, Finnveran ja työ- ja elinkeinoministeriön teettämästä Pk-yritysbarometrista, joka julkaistiin 11.9.2018. – Pk-yrityskentän odotukset ovat edelleen varsin myönteiset. Näkymiä […]

Ammatillisen koulutuksen ytimessä ovat opiskelijat ja heidän osaamisensa OKM/6.8.2018

Opetus- ja kulttuuriministeriön ylijohtaja Mika Tammilehto vastaa ammatillista koulutusta käsitelleeseen Yleisradion Ikkuna-kolumniin (5.8.2018) ja sen herättämään keskusteluun. Uudistettu ammatillinen koulutus palvelee nuoria ja aikuisia elinikäisen oppimisen periaatteella. Kaiken toiminnan ytimessä ovat opiskelijat ja heidän osaamisensa. Koulutus myös lähtee entistä vahvemmin opiskelijoiden ja työelämän tarpeista. Koulutukseen voi hakeutua vuoden ympäri, silloin kun siihen on tarve. https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/ammatillisen-koulutuksen-ytimessa-ovat-opiskelijat-ja-heidan-osaamisensa