Itä-Uudellamaalla tarvitaan vuoropuhelua yritysten ja oppilaitosten välille

Itä-Uudellamaalla toimivien yritysten on vaikea löytää osaavia työntekijöitä erityisesti myynti- ja asiakaspalvelutehtäviin, ravintola-alalle sekä logistiikka-alalle. Yrityksissä toivotaankin räätälöityjä täsmäkoulutuksia sekä nopeita päivityskoulutuksia, jotka vastaavat nykypäivän osaamishaasteisiin työelämässä. http://www.kauppakamarilehti.fi/?p=4890

Ennustamisen lähtökohdaksi otattava yksilö

Miten uudet teknologiat ja digitalisaatio vaikuttavat palveluihin? Entä miten tulevaan pitäisi varautua? Näitä kysymyksiä pohdittiin vuoden viimeisessä Ennakointikamari-tilaisuudessa.. Lue artikkeli täältä      

“Teollisuustyö muuttuu muttei lopu”

Kauppakamarilehden verkkosivuilla on julkaistu uusi artikkeli: Teollisuustyö muuttuu muttei lopu. Ihmiselle lopulta jäävät tehtävät liittyvät koneiden heikkouksiin ja siihen, että loppukäyttäjät ovat lopulta toisia ihmisiä kaikkine inhimillisine piirteineen. -On työtehtäviä, jotka siirtyvät kokonaan koneille; näistä tehtävistä siirrytään rooleihin, jotka vastaavat paremmin ihmismielen ja -kehon ominaispiirteitä, ennakoi Etlatieto Oy:n toimitusjohtaja Petri Rouvinen. Usein jää huomaamatta, että […]

Oppimisen vallankumous – tulevaisuuden opettajalta vaaditaan paljon

Joustavien ja työelämälähtöisten koulutusmahdollisuuksien lisääntyminen on ajankohtainen agenda koulutuksen ja tulevaisuuden osaamisen saralla. Runsaasti hyviä kokemuksia ja esimerkkejä on jo olemassa, mutta työnantajien ja oppilaitosten yhteistyötä tarvitaan vielä paljon lisää. Tulevaisuuden oppiminen on tiedon pilkkomista, jakamista ja sisäistämistä. Sen tulee olla jatkuvaa ja mielekästä. Siinä hyödynnetään uusia metodeja ja työkaluja. Keskiössä ovat kokemukset ja verkostot. […]