Työ – ja elinkeinoministerin ammattibarometri 09/2018

Työvoimaa kaivataan rakennuksille ja metalliteollisuuteen. Vanhastaan väestä on pulaa sosiaali- ja terveysalalla. Koko Suomessa on pulaa: Ylilääkärit ja erikoislääkärit Rakennusalan työnjohtajat Puhelin- ja asiakaspalvelukeskusten myyjät Rakennusinsinööri Sosiaalityön erityisasiantuntijat Ylitarjontaa on näissä ammateissa: Yleissihteerit Johdon sihteerit ja osastosihteerit Vaatturit, pukuompelijat, turkkurit, hatuntekijät Toimittajat Graafiset ja multimediasuunnittelijat Käy katsomassa koko lista sekä alueesi tilanne!     https://yle.fi/uutiset/3-9841563 […]

Kohtaanto-ongelmasta osaamisen kehittämiseen

Mitä kohtaanto-ongelma tarkoittaa? Mitä se sisältää? Miten se voidaan ratkaista – tai onko se ratkaistavissa? Oheinen Executive summary/tiivistelmä pureutuu kohtaannon problematiikan eri puoliin tekoälyä unohtamatta. Siinä pohditaan myös erilaisia ratkaisuja, joita asian selättäminen vaatii, yhtenä keskeisenä koulutus-yritysyhteistyö. Lue lisää! Tule myös mukaan Ennakointikamariseminaariin 6.11. Amieduun, jossa kuulet lisää livenä kohtaannosta ja osaamisen kehittämisestä. EXECUTIVE SUMMARY02 […]

Pk-yritysbarometri: Yritysten kasvuun, rahoituksen pullonkauloihin ja digitalisaatioon tarvitaan edelleen toimia 11.9.18

Pk-yritysten odotukset lähiajan suhdannekehityksestä ovat pysyneet hyvinä, vaikka odotukset ovat kokonaisuudessaan hieman maltillistuneet edelliseen barometriin verrattuna: 37 prosenttia pk-yrityksistä arvioi suhdanteiden paranevan seuraavien 12 kuukauden aikana ja 10 prosenttia uskoo niiden heikkenevän. Tämä käy ilmi Suomen Yrittäjien, Finnveran ja työ- ja elinkeinoministeriön teettämästä Pk-yritysbarometrista, joka julkaistiin 11.9.2018. – Pk-yrityskentän odotukset ovat edelleen varsin myönteiset. Näkymiä […]

Ammatillisen koulutuksen ytimessä ovat opiskelijat ja heidän osaamisensa OKM/6.8.2018

Opetus- ja kulttuuriministeriön ylijohtaja Mika Tammilehto vastaa ammatillista koulutusta käsitelleeseen Yleisradion Ikkuna-kolumniin (5.8.2018) ja sen herättämään keskusteluun. Uudistettu ammatillinen koulutus palvelee nuoria ja aikuisia elinikäisen oppimisen periaatteella. Kaiken toiminnan ytimessä ovat opiskelijat ja heidän osaamisensa. Koulutus myös lähtee entistä vahvemmin opiskelijoiden ja työelämän tarpeista. Koulutukseen voi hakeutua vuoden ympäri, silloin kun siihen on tarve. https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/ammatillisen-koulutuksen-ytimessa-ovat-opiskelijat-ja-heidan-osaamisensa

Uudenmaan yritysten vaikeudet löytää osaavaa työvoimaa yhä lisääntyneet

Joka kolmas Uudellamaalla toimivasta yrityksestä kuvaa tämänhetkistä suhdannetilannettaan normaalia paremmaksi. Samoin joka kolmas yritys kertoo kärsivänsä työvoimapulasta. Rekrytointivaikeudet ovat vaikeutuneet vuoden alusta selvästi. Osaavan ammattityövoiman palkkaaminen on yhä useamman uusmaalaisen yrityksen kasvua rajoittava ongelma, kertoo Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n tuore Suhdannebarometri. Heikki J. Perälän laatima tedote kokonaisuudessaan https://helsinki.chamber.fi/fi/uutiset/uudenmaan-yritysten-vaikeudet-loytaa-osaavaa-tyovoimaa-yha-lisaa/ Ennakointikamari pureutuu kohtaanto-ongelmaan syksyn Ennakointikamarifoorumissa ja Ennakointikamariseminaarissa.

Osaamisen ennakoinnissa vaaditaan yhteistyötä oppilaitosten ja yritysten välillä

Tiedote 23.7.2018 Ennakointikamarin tavoitteena on parantaa koulutuksen työelämävastaavuutta, lisätä koulutuksen järjestäjien ja yritysten vuorovaikutusta sekä vaikuttaa osaavan työvoiman saatavuuteen. Vuodesta 2008 toiminut Ennakointikamari käynnistettiin pääkaupunkiseudun kaupunkien aloitteesta. Toimintaa rahoittavat kauppakamari, Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen järjestäjät, ammattikorkeakoulut ja Uudenmaan liitto. Lue lisää!   https://helsinki.chamber.fi/fi/uutiset/osaamisen-ennakoinnissa-vaaditaan-yhteistyota-oppilaitosten-ja-y/

Hyvää kesää!

Ennakointikamarin nettisivut päivittyvät syksyllä 2018! Uusien sivujen tavoitteena on helpottaa sivujen luettavuutta ja selkiyttää Ennakointikamarin tavoitteita ja toimintaa. Syksyllä jatkuvat edelleen suositut Ennakointikamariseminaarit (6.11. kohtaanto-ongelma teemana) ja luvassa on myös uutisia sekä muuta materiaalia.