Alueelliset kehitysnäkymät Syksy 2018 – Työ- ja elinkeinoministeriö, Helsinki 2018

Yritysten ja muiden työnantajien suurimmat huolenaiheet liittyvät osaavan työvoiman saatavuuteen. Tilannetta kuvataan jo nyt huonoksi ja sen ennustetaan heikkenevän entisestään seuraavan vuoden aikana. Työvoimasta ilmoitetaan olevan laajasti pulaa, käytännössä lähes kaikilta ammattiluokilta ja koulutusasteilta. Parhaiten työmarkkinoilla pärjäävätkin yritykset, jotka ovat jo pidempään toteuttaneet pitkäkestoista henkilöstö-suunnitelmaa. Nopeiden täsmärekrytointien vaikeutuessa monet Uudenmaan yritykset ovat turvautuneet enenevissä määrin alihankinta- […]

Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon 2. osa RATKAISUJA TYÖN MURROKSESSA Valtioneuvoston julkaisusarja 30 | 2018

VN_30_2018_Tulevaisuusselonteko_Tulevaisuusselontekojen tehtävä on tunnistaa ja nostaa esiin päätöksenteon kannalta tärkeitä tulevaisuudessa huomiota vaativia asioita. Tämän tulevaisuusselonteon toisen osan tavoitteena on tunnistaa työhön liittyviä toivottavia tulevaisuuksia, päätöksentekotarpeita sekä yhteiskunnallisia kysymyksiä. Nämä kysymykset ja niiden ratkaisuvaihtoehdot ovat myös tulevien hallitusten pohdittavana ja ratkaistavana. Selonteko on osa pitkän aikavälin päätöksentekoa, jossa keskustelu työn tulevaisuudesta ja murroksesta jatkuu. Tavoitteena […]

Aikuiskoulutuksessa opiskellaan liiketaloutta ja oikeustieteitä sekä palveluja, harrastuksia ja turvallisuusalaa (Julkaistu: 4.10.2018 )

Liiketalous- ja oikeustieteet sekä palveluihin, harrastuksiin ja turvallisuusalaan liittyvät koulutukset olivat yleisimpiä aikuiskoulutuksen aiheita. Näihin aihealueisiin liittyvää koulutusta oli saanut 14 prosenttia 18–64-vuotiaista vuonna 2017. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen Aikuiskoulutustutkimus 2017:sta. Aikuiskoulutukseen osallistuminen koulutuksen sisällön ja sukupuolen mukaan 2017 (18–64-vuotias väestö), % Liiketalous- ja oikeustieteitä opiskeli 18–64-vuotiaista naisista 16 prosenttia, miehistä 13 prosenttia. Suurimmat erot […]

Sitran Osaamisen aika – avainalue pureutuu elinikäiseen oppimiseen. Millä rahalla?- selvitys valoittaa rahavirtoja!

Sitran Millä rahalla? -selvitys tarjoaa ensimäistä kertaa kokonaiskuvan koulutuksen ja oppimisen rahavirroista Suomessa. Se kertoo, mistä varat tulevat ja mihin ne käytetään tarjoten samalla eväitä sekä rahoitusjärjestelmän että oppimisen kannusteiden kehittämiseen.  Elinikäiseen oppimiseen kanavoitiin viime vuonna yhteensä 18,9 miljardia euroa. Kansainvälisessä vertailussa Suomen koulutusinvestoinnit ovat suurimpien joukossa, samoin niiden julkinen rahoitusosuus. Valtion ja kuntien osuus […]

Ennakointikamarifoorumi kohtaanto-ongelmaa selättämässä! Uusi konsepti koettiin toimivaksi!

Asiantuntijoita yrityksistä, koulutuksen järjestäjistä, liitoista ja Ely-keskuksesta pureutuivat yhteiskehittämisen ja vaikuttavuuden keinoin kohtanto-ongelmaan. Työskentelyn tuloksena syntyi kolme keskeistä teemaa sidosryhmineen: rajapintojen kohtaaminen (sähläyksen vähentäminen) hallitut siirtymät nivelvaiheissa adaptoituva koulutusjärjestelmä Työskentelyä jatketaan foorumeilla, joiden stepit vievät aina askeleen eteenpäin. Vaikuttajatahoja toivotaan työskentelyyn lisää. Teema jatkuu myös Ennakointikamariseminaarissa 6.11. Tervetuloa! Lue lisää tapahtumista. Kiitos Jonna Heliskoski ja […]

Työ – ja elinkeinoministerin ammattibarometri 09/2018

Työvoimaa kaivataan rakennuksille ja metalliteollisuuteen. Vanhastaan väestä on pulaa sosiaali- ja terveysalalla. Koko Suomessa on pulaa: Ylilääkärit ja erikoislääkärit Rakennusalan työnjohtajat Puhelin- ja asiakaspalvelukeskusten myyjät Rakennusinsinööri Sosiaalityön erityisasiantuntijat Ylitarjontaa on näissä ammateissa: Yleissihteerit Johdon sihteerit ja osastosihteerit Vaatturit, pukuompelijat, turkkurit, hatuntekijät Toimittajat Graafiset ja multimediasuunnittelijat Käy katsomassa koko lista sekä alueesi tilanne!     https://yle.fi/uutiset/3-9841563 […]

Kohtaanto-ongelmasta osaamisen kehittämiseen

Mitä kohtaanto-ongelma tarkoittaa? Mitä se sisältää? Miten se voidaan ratkaista – tai onko se ratkaistavissa? Oheinen Executive summary/tiivistelmä pureutuu kohtaannon problematiikan eri puoliin tekoälyä unohtamatta. Siinä pohditaan myös erilaisia ratkaisuja, joita asian selättäminen vaatii, yhtenä keskeisenä koulutus-yritysyhteistyö. Lue lisää! Tule myös mukaan Ennakointikamariseminaariin 6.11. Amieduun, jossa kuulet lisää livenä kohtaannosta ja osaamisen kehittämisestä. EXECUTIVE SUMMARY02 […]

Pk-yritysbarometri: Yritysten kasvuun, rahoituksen pullonkauloihin ja digitalisaatioon tarvitaan edelleen toimia 11.9.18

Pk-yritysten odotukset lähiajan suhdannekehityksestä ovat pysyneet hyvinä, vaikka odotukset ovat kokonaisuudessaan hieman maltillistuneet edelliseen barometriin verrattuna: 37 prosenttia pk-yrityksistä arvioi suhdanteiden paranevan seuraavien 12 kuukauden aikana ja 10 prosenttia uskoo niiden heikkenevän. Tämä käy ilmi Suomen Yrittäjien, Finnveran ja työ- ja elinkeinoministeriön teettämästä Pk-yritysbarometrista, joka julkaistiin 11.9.2018. – Pk-yrityskentän odotukset ovat edelleen varsin myönteiset. Näkymiä […]