Ennakointikamari

kaisa_kirjasto_7780

Ennakointikamari – katse tulevaisuuteen

Elinkeinoelämän ja Uudellamaalla toimivien koulutuksen järjestäjien tavoitteena on varmistaa, että tulevaisuuden osaaminen vastaa työelämän tarpeisiin. Ennakointikamari-yhteistyön kautta vahvistetaan koulutuksen työelämävastaavuutta, yritysten ja oppilaitosten välistä vuorovaikutusta sekä toimitaan aktiivisena työvoimatarpeiden ja koulutuksen ennakoinnin edelläkävijänä ja suunnannäyttäjänä.

Miten Ennakointikamari toimii?

Ennakointikamari on Helsingin seudun kauppakamarin, Uudenmaan liiton sekä Uudellamaalla toimivien ammatillisten koulutuksen järjestäjien sekä ammattikorkeakoulujen ennakointiyhteistyötä.

Ennakointikamarissa tuetaan osallistujien välistä tiedonvaihtoa avoimella keskustelulla, joka liittyy eri aloilla ja työpaikoilla tarvittavaan osaamiseen.

Ennakointikamari tarkastelee asioita usein toimialakohtaisesti osallistujajoukon koostuessa kulloinkin käsiteltävän toimialan yritysedustajista, alan oppilaitosten edustajista ja muista toimialaa lähellä olevista tahoista. Tänä päivänä entistä vahvemmin korostuu erityisesti yli toimialarajojen menevän osaamisen tarve, ja monet Ennakointikamarit rakennetaankin klusteri- tai muusta laajemmasta näkökulmasta katsoen.

Ennakointikamarin keskeiset työkalut ovat ajankohtaisfoorumit, verkostoitumista vahvistavat tilaisuudet, selvitykset ja tiivistelmät sekä yhteistyö ennakointityötä tekevien verkostojen kanssa. Tällä hetkellä ennakointityö painottuu työelämän murrokseen ja ammatillisen koulutuksen reformin tuomiin mahdollisuuksiin.

Ennakointikamari-toimintaa suunnittelee ja ohjaa ohjausryhmä, joka koostuu monipuolisesta edustuksesta niin yrityksistä kuin oppilaitoksista.
Ohjausryhmässä ovat edustajat myös Uudenmaan liitosta sekä Helsingin seudun kauppakamarista.

Toiminnassa mukana olevat sopimuskumppanit ovat:

 • Uudenmaan liitto
 • Helsingin kaupunki
 • Vantaan kaupunki
 • Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
 • Ami-säätiö
 • Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy, Mercuria
 • Business College Helsinki
 • Invalidisäätiö, Keskuspuiston ammattiopisto
 • Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda
 • Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Edupoli
 • Kirkkopalvelut ry
 • Suomen Diakoniaopisto Oy
 • Laurea-ammattikorkeakoulu
 • Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
 • Helsingin seudun kauppakamari