Oppimisen vallankumous – tulevaisuuden opettajalta vaaditaan paljon

Joustavien ja työelämälähtöisten koulutusmahdollisuuksien lisääntyminen on ajankohtainen agenda koulutuksen ja tulevaisuuden osaamisen saralla. Runsaasti hyviä kokemuksia ja esimerkkejä on jo olemassa, mutta työnantajien ja oppilaitosten yhteistyötä tarvitaan vielä paljon lisää.

Tulevaisuuden oppiminen on tiedon pilkkomista, jakamista ja sisäistämistä. Sen tulee olla jatkuvaa ja mielekästä. Siinä hyödynnetään uusia metodeja ja työkaluja. Keskiössä ovat kokemukset ja verkostot. Näin kuvasi tulevaisuuden oppimista 15/30 toimitusjohtaja Mikko Ampuja Työn ja oppimisen Ennakointikamarissa, joka veti Helsingin opetusviraston juhlasalin täyteen ajankohtaisesta teeman asiantuntijoita yrityksistä ja oppilaitoksista. Hän herätteli kuulijoita myös opettajan eri rooleilla, joita tarpeet tulevaisuuden oppimiselta muovaavat. Opettaja on digitalisti, valmentaja, fasilitaattori, verkottuja, prosessin tehostaja ja itsensä toteuttaja. Kaikki ovat rooleja, joilla voisi kuvailla myös esimiehen työtä. Ampujan mielestä olisikin erinomaista kehittää opettajien ja esimiesten vertaismentorointia.

Ammatilliselta opettajalta vaadittavaa osaamista tutkinut Hämeen Ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehityspäällikkö Essi Ryymin nosti opettajalta odotettavaksi merkittäväksi osaamiseksi ymmärryksen työ- ja elinkeinoelämän murroksesta sekä digitalisaation vaikutuksista. Opettaja on myös avainasemassa uusien rakenteellisten ratkaisujen ja rohkeiden kokeilujen rakentamisessa koulutuksen ja työelämän rajapinnassa. Eikä sovi unohtaa opettajan valtavaa merkitystä esimerkkinä työelämätaidoista. Tulevaisuuden opettajalta vaaditaan paljon.

kuva-1

Lähes 150 oppilaitosten ja yritysten edustajaa kokoontui Helsingin opetusviraston juhlasaliin Työn ja oppimisen Ennakointikamariin.

Työnantajat korostivat työpaikkaohjaajien merkitystä

Oppilaitosyhteistyötä paljon tehneet yritysedustajat Skanskasta, Ravintolakolmio-ryhmästä ja Planmecasta korostivat kaikki työpaikkaohjaajien koulutuksen merkitystä työssäoppimisen prosessissa. Yhteistyö vaatii yrityksiltä paljon panostusta, mutta kaikkien mukana olleiden yritysten mielestä panostus kannattaa. Tästä ovat todisteena sadat opiskelijat, jotka ovat yritysten kautta valmistuneet työmarkkinoiden käyttöön. Koulutuksesta saatavaa korvausta yritysten edustajat kuitenkin kyselivät – tämä varmasti motivoisi yhä useampia yrityksiä mukaan oppilaitosten kanssa tehtävään yhteistyöhön.

Tutustu Ennakointikamarista tehtyyn koosteeseen: ennakointikamari-kooste

 

Työn ja oppimisen Ennakointikamarin muut materiaalit löytyvät alla olevasta linkistä:

Työn ja oppimisen Ennakointikamari 27.9.2016