Osaamisen ennakoinnissa vaaditaan yhteistyötä oppilaitosten ja yritysten välillä

Tiedote 23.7.2018

Ennakointikamarin tavoitteena on parantaa koulutuksen työelämävastaavuutta, lisätä koulutuksen järjestäjien ja yritysten vuorovaikutusta sekä vaikuttaa osaavan työvoiman saatavuuteen. Vuodesta 2008 toiminut Ennakointikamari käynnistettiin pääkaupunkiseudun kaupunkien aloitteesta. Toimintaa rahoittavat kauppakamari, Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen järjestäjät, ammattikorkeakoulut ja Uudenmaan liitto.

Lue lisää!

 

https://helsinki.chamber.fi/fi/uutiset/osaamisen-ennakoinnissa-vaaditaan-yhteistyota-oppilaitosten-ja-y/