• Alueellista yhteistyötä tulevaisuuteen katsoen

    Ennakointikamari kokoaa yhteen elinkeinoelämän, oppilaitokset, järjestöt ja hallinnolliset organisaatiot Uudellamaalla. Aktiivisella yhteistyöllä vaikutetaan alueemme tulevaisuuteen.

  • Tutustu Ennakointikamari-tapahtumiimme

Ajankohtaista

Sosiaali- ja terveysalalla tiedossa suuria koulutustarpeita

Sote-uudistus haastaa erityisesti johdon, keskijohdon ja ryhmäpäälliköt. Esimiestaso tulee tarvitsemaan massiivista koulutusta sote-uudistuksen maaliin saattamiseksi ja tämä on tärkeää ottaa erityisenä haasteena vastaan. Metropolia Ammattikorkeakouluun kokoontui 100 sote-alan asiantuntijaa alan organisaatioista ja kouluttajien parista käymään tulevaisuusorientoitunutta keskustelua sote-alan tulevaisuudesta erityisesti osaamisen näkökulmasta. Kuten työelämä ylipäänsä, myös sote-alan työ ja tehtävät ovat murroksessa, muun muassa digilukutaito on […]

Aasia Asiaa! oli täynnä asiaa

Matkailualan Ennakointikamari kokosi InnoOmniaan 70 matkailualan ammattilaista yrityksistä ja oppilaitoksista. Pääteemana iltapäivän tilaisuudessa oli Aasia ja erityisesti aasialaisten matkaaminen Suomeen. Kuultiin erinomaisia alustuksia aasialaisten matkailupotentiaalista. Nyt toukokuussa koettiinkin historiallinen käänne Helsinki-Vantaan lentokentän matkailijoissa: ensimmäistä kertaa kiinalaisten matkailijoiden määrä ylitti venäläisten matkailijoiden määrän. Aasia Asiaa! Ennakointikamarin teemana olikin siis erittäin hyvin ajan hermolla. Kari Halonen, matkailun […]

Työelämän muutos Ennakointikamari veti Amiedun salin täyteen

Erilaiset muutosvoimat mullistavat osaamis- ja koulutustarpeet, todettiin Työelämän muutos Ennakointikamarissa. Silti esimerkiksi robotiikan vallankumoukseen on Suomessa varauduttu vielä heikosti. Tietokirjailija, yrittäjä Cristina Andersson ei voi ymmärtää, miksi robotiikasta ei puhuta enemmän Suomessa. Robotiikka vaatii laajaa osaamista, mutta alan osaajien puute kuitenkin jarruttaa robotiikan vallankumousta. – Robotiikka olisi Suomelle iso mahdollisuus: se on täysin uusi ala ja […]

Sitra on päivittänyt megatrendilistansa

Vuonna 2016 Sitran megatrendilistassa tarkastellaan maailman ja Suomen kehitystä kolmen suuren muutosvoiman kautta: kiihtyvällä tahdilla kehittyvän teknologian, globaalin ja arkisen keskinäisriippuvuuden sekä luonnonvaroihin ja ilmastonmuutokseen liittyvän kestävyyskriisin kautta. Näiden kolmen linssin läpi pohditaan erilaisia ilmiöitä kuten tulevaisuuden työelämää, taloutta ja elintapoja sekä sitä, mitä muutokset tarkoittavat yksilöiden, organisaatioiden ja erilaisten kansainvälisiä toimijoiden näkökulmasta. Tutustu kalvosettiin […]