• Alueellista yhteistyötä tulevaisuuteen katsoen

    Ennakointikamari kokoaa yhteen elinkeinoelämän, oppilaitokset, järjestöt ja hallinnolliset organisaatiot Uudellamaalla. Aktiivisella yhteistyöllä vaikutetaan alueemme tulevaisuuteen.

  • Tutustu Ennakointikamari-tapahtumiimme

Ajankohtaista

Helsingin kaupungin kanslia (STT): Monipuolisen osaamisen puute uhkaa merialan kasvumahdollisuuksia

Suomen koulutustarjonta ei tällä hetkellä tue parhaalla mahdollisella tavalla meriklusterin kehittymistä. Meriklusterin osaamistarpeiden parempi huomiointi koulutuksessa tarjoaisi uusia kasvumahdollisuuksia kansainvälisillä markkinoilla ja loisi uusia työpaikkoja alalle. Kymenlaakson ammattikorkeakoulun ja Oxford Research Oy:n toteuttama koulutustarveselvitys paljastaa, että meriklusterin yritykset ja muut toimijat kärsivät esimerkiksi merioikeuden, tietotekniikan, kansainvälisyystaitojen sekä kaupallisen osaamisen puutteesta. Selvityksen tulosten perusteella meriklusterin toimijoiden […]

Ennakointifoorumissa kehotettiin kokeilemaan

PKS Ennakoinnin Ennakointifoorum kokosi yhteen oppilaitosten ja yritysten edustajia pohtimaan pääkaupunkiseudun tulevaisuuden koulutustarpeita pohjautuen syksyllä julkaistuun ”Pääkaupunkiseudun koulutus ja osaaminen – kohti vuotta 2030” raporttiin. Ennakointifoorumin teema nähtiin ajankohtaiseksi ja tärkeäksi ja se saikin liikkeelle suuren määrän osallistujia, jotka innokkaina syventyivät raportin tuloksiin ja ideoivat konkreettisia toimenpiteitä asioiden edistämiseksi. Aalto-yliopiston yli-innovaatioaktivisti Anssi Tuulenmäen fasilitoimana ideoitiin […]

Myynti kuuluu kaikille

Tästä lähtökohdasta rakennettiin Myynnin Ennakointikamari, joka keräsi Nummelaan Luksiaan 200 yritysten ja oppilaitosten edustajaa. Alustajina tilaisuudessa toimi visionäärinen kolmikko: Suomen ainoa myynnin professori Petri Parvinen Aalto-yliopistosta, sosiologian professori Terhi-Anna Wilska Jyväskylän yliopistosta sekä futuristi Niko Herlin Great Mind Oy:stä. Kiteyttäksemme kolmikon sanomaa voi todeta, että meneillään on perinteisen markkinoinnin kuoleman vuosikymmen. Asiakkaiden osallistaminen, palvelujen yksilöistäminen ja […]

Pääkaupunkiseudun koulutuspaikat turvattava riittävällä aloituspaikkojen määrällä

Pääkaupunkiseudulla tarvitaan vahvaa panostusta nuorten, aikuisten ja maahanmuuttajien koulutukseen. Työvoimatarpeiden saavuttamiseksi, työelämän kehittämiseksi sekä syrjäytymisen ehkäisemiseksi nuorten, nuorten aikuisten ja maahanmuuttajien saaminen koulutukseen on keskeinen tavoite. Koulutuspaikat voidaan turvata vain riittävällä aloituspaikkojen määrällä. ”Pääkaupunkiseutu toimii koko Suomen kasvun veturina. Pääkaupunkiseudun riittävillä koulutuspaikoilla sekä vetovoimaisella ja työelämälähtöisellä koulutuksella tuetaan koko Suomen menestystä”, muistuttaa Haaga-Helian rehtori Teemu […]