• Alueellista yhteistyötä tulevaisuuteen katsoen

    Ennakointikamari kokoaa yhteen elinkeinoelämän, oppilaitokset, järjestöt ja hallinnolliset organisaatiot Uudellamaalla. Aktiivisella yhteistyöllä vaikutetaan alueemme tulevaisuuteen.

  • Tutustu Ennakointikamari-tapahtumiimme

Ajankohtaista

Sitra on päivittänyt megatrendilistansa

Vuonna 2016 Sitran megatrendilistassa tarkastellaan maailman ja Suomen kehitystä kolmen suuren muutosvoiman kautta: kiihtyvällä tahdilla kehittyvän teknologian, globaalin ja arkisen keskinäisriippuvuuden sekä luonnonvaroihin ja ilmastonmuutokseen liittyvän kestävyyskriisin kautta. Näiden kolmen linssin läpi pohditaan erilaisia ilmiöitä kuten tulevaisuuden työelämää, taloutta ja elintapoja sekä sitä, mitä muutokset tarkoittavat yksilöiden, organisaatioiden ja erilaisten kansainvälisiä toimijoiden näkökulmasta. Tutustu kalvosettiin […]

Helsingin kaupungin kanslia (STT): Monipuolisen osaamisen puute uhkaa merialan kasvumahdollisuuksia

Suomen koulutustarjonta ei tällä hetkellä tue parhaalla mahdollisella tavalla meriklusterin kehittymistä. Meriklusterin osaamistarpeiden parempi huomiointi koulutuksessa tarjoaisi uusia kasvumahdollisuuksia kansainvälisillä markkinoilla ja loisi uusia työpaikkoja alalle. Kymenlaakson ammattikorkeakoulun ja Oxford Research Oy:n toteuttama koulutustarveselvitys paljastaa, että meriklusterin yritykset ja muut toimijat kärsivät esimerkiksi merioikeuden, tietotekniikan, kansainvälisyystaitojen sekä kaupallisen osaamisen puutteesta. Selvityksen tulosten perusteella meriklusterin toimijoiden […]

Ennakointifoorumissa kehotettiin kokeilemaan

PKS Ennakoinnin Ennakointifoorum kokosi yhteen oppilaitosten ja yritysten edustajia pohtimaan pääkaupunkiseudun tulevaisuuden koulutustarpeita pohjautuen syksyllä julkaistuun ”Pääkaupunkiseudun koulutus ja osaaminen – kohti vuotta 2030” raporttiin. Ennakointifoorumin teema nähtiin ajankohtaiseksi ja tärkeäksi ja se saikin liikkeelle suuren määrän osallistujia, jotka innokkaina syventyivät raportin tuloksiin ja ideoivat konkreettisia toimenpiteitä asioiden edistämiseksi. Aalto-yliopiston yli-innovaatioaktivisti Anssi Tuulenmäen fasilitoimana ideoitiin […]

Myynti kuuluu kaikille

Tästä lähtökohdasta rakennettiin Myynnin Ennakointikamari, joka keräsi Nummelaan Luksiaan 200 yritysten ja oppilaitosten edustajaa. Alustajina tilaisuudessa toimi visionäärinen kolmikko: Suomen ainoa myynnin professori Petri Parvinen Aalto-yliopistosta, sosiologian professori Terhi-Anna Wilska Jyväskylän yliopistosta sekä futuristi Niko Herlin Great Mind Oy:stä. Kiteyttäksemme kolmikon sanomaa voi todeta, että meneillään on perinteisen markkinoinnin kuoleman vuosikymmen. Asiakkaiden osallistaminen, palvelujen yksilöistäminen ja […]