Sosiaali- ja terveysalalla tiedossa suuria koulutustarpeita

Sote-uudistus haastaa erityisesti johdon, keskijohdon ja ryhmäpäälliköt. Esimiestaso tulee tarvitsemaan massiivista koulutusta sote-uudistuksen maaliin saattamiseksi ja tämä on tärkeää ottaa erityisenä haasteena vastaan.

Metropolia Ammattikorkeakouluun kokoontui 100 sote-alan asiantuntijaa alan organisaatioista ja kouluttajien parista käymään tulevaisuusorientoitunutta keskustelua sote-alan tulevaisuudesta erityisesti osaamisen näkökulmasta. Kuten työelämä ylipäänsä, myös sote-alan työ ja tehtävät ovat murroksessa, muun muassa digilukutaito on alalla työskentelyn ehdoton edellytys tulevaisuudessa. Useassa alustuksessa nostettiin esille moniammatillisuus – sote-alan ammattilainen on monipuolinen asiantuntija, digitaalisesti pätevä, mutta erityisen taitava ihmiskohtaaja. Ihmiskeskeisyys nostaa päätään tulevaisuudessa, ja sote-palveluissa menestyy se, joka luo parhaan asiakaskokemuksen, rakentaa aukottoman palveluketjun ja ymmärtää, että asiakkaan todellisuutta on koettu terveys ja koettu hyvinvointi. Tulevaisuuden terveysbisnes on ennaltaehkäisybisnestä. Näistä asioista puhuivat kuin yhdestä suusta niin professori emeritus Antti Hautamäki Jyväskylän yliopistosta kuin Demos Helsingin Satu Korhonen.

HUSissa on otettu askel tulevaisuuteen panostamalla arvoa tuottavaan toimintaan hyödyntämällä lean-johtamista. Tärkeintä ovat he, jotka palvelevat asiakasta, tuottavat siis arvoa, ja koko johtaminen on rakennettu tämä johtoajatus edellä. Jo lyhyellä aikajänteellä nähtävissä on positiivisia tuloksia ja työn tuottavuuden kasvua. Erinomaisen alutuksen lean-johtamisesta piti HUSin Jyrki Perttunen.

Havaintoja tilaisuudesta pähkinänkuoressa:

havaintoja seminaarista

Tilaisuuden materiaalit löytyvät täältä:

SOTE Ennakointikamari 17.5.2016