Uutinen

Alueelliset kehitysnäkymät Syksy 2018 – Työ- ja elinkeinoministeriö, Helsinki 2018

Yritysten ja muiden työnantajien suurimmat huolenaiheet liittyvät osaavan työvoiman saatavuuteen. Tilannetta kuvataan jo nyt huonoksi ja sen ennustetaan heikkenevän
entisestään seuraavan vuoden aikana. Työvoimasta ilmoitetaan olevan laajasti pulaa, käytännössä lähes kaikilta ammattiluokilta ja koulutusasteilta. Parhaiten työmarkkinoilla pärjäävätkin yritykset, jotka ovat jo pidempään toteuttaneet pitkäkestoista henkilöstö-suunnitelmaa. Nopeiden täsmärekrytointien vaikeutuessa monet Uudenmaan yritykset ovat turvautuneet enenevissä määrin alihankinta- ja toimittajaverkostojen käyttöön, ja kehityksen voi olettaa vahvistuvan jatkossa.


Uudenmaan merkittävimmät toimialat tulevat tulevai-suudessakin todennäköisesti olemaan liike-elämän palvelut, matkailu- ja ravintola-ala, rakentaminen sekä terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut. Teollisuuden merkitys tulee olemaan jatkossakin huomattava erityisesti kehyskunnissa, kun muun muassa kemi-anteollisuus kasvattaa merkitystään Itäisellä Uudellamaalla.


Yksi Uudenmaan keskeisistä vahvuuksista on väestön suuri määrä ja väestönkasvu. Helsingin seutu on yksi Euroopan nopeimmin kasvavista kaupunkiseuduista, ja jo nyt joka kolmas suomalainen onkin uusmaalainen. Väestönlisäyksen ja sitä kautta työvoiman saatavuuden parantamisen haasteina ovat pääkaupunkiseudulla jo pidempään olleet asuntojen vähyys ja erityisesti asumisen kalleus.


Lue koko raportti https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/32360637/Alueelliset+kehitysn%C3%A4kym%C3%A4t+syksy+2018/3fc3c723-9c1d-440a-a529-431fac017b6d
  • Text Hover