Materiaalipankki, Uutinen

Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2019

Alueiden odotukset talouden ja työllisyyden näkymistä ovat tasaantuneet
Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 8.10.2019
Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2019 on ELY-keskusten yhdessä keskeisten aluekehittäjien kanssa muodostama näkemys seutukuntien ja maakuntien nykytilasta ja lähiajan näkymistä. Tämän katsauksen arviot on tuotettu elo-syyskuun 2019 aikana. 

Alueiden odotukset talouden ja työllisyyden näkymistä ovat tasaantuneet. Useimmilla alueilla ennakoidaan kasvun pysähtyvän, mutta on myös monia alueita, joissa kehitys jatkuu positiivisena. Suhdanteiden heikkenemisen rinnalla alueilla ollaan yhä syvemmin huolissaan väestön vähenemisestä ja ikääntymisestä. Osaavan työvoiman saatavuus on jatkossakin suuri haaste alueiden elinvoimaisuudelle. 

Suhdanteiden viilenemisestä huolimatta alueilla on vahvassa kasvussa olevla yrityksiä ja toimialoja. Meriteollisuus vahvistuu entisestään uusien tilausten myötä, metsäteollisuudessa odotetaan isoja investointipäätöksiä, mutta samalla ala myös sopeuttaa toimintaa. Rakentaminen on edelleen vilkasta monilla alueilla ja matkailu jatkaa kasvu-uralla. 

Palvelinkeskuksiin tehtävät investoinnit ovat erittäin merkittäviä. Työvoiman saatavuusongelmia pyritään ratkomaan. lisäämällä muuntokoulutuspaikkoja, kehittämällä koulutusta yhä yrityslähtöisemmäksi ja rekrytointikoulutuksilla. Kansainvälisen työvoiman hyödyntäminen ja työperäisen maahanmuuton lisääminen nousevat tulevasuudessa yhä tärkeämpään asemaan. 

Lähde