Materiaalipankki, Uutinen

Alueelliset kehitysnäkymät: Työllisyyden, osaamisen ja kilpailukyvyn parantaminen edellyttää koulutuksen ja työelämän yhteisiä ratkaisuja

Palvelumuotoiltuja alueellisia ratkaisuja osaamisen, työllisyyden ja yritysten kilpailukyvyn edistämiseen
Talous ja työllisyys jatkavat kasvuaan vaikka sen vauhti hidastuukin. Viime vuosien nousukausi on yllättänyt toimialat, joilla ei pitkän taantuman jälkeen ole ollut työvoimareserviä tai pitkän tähtäimen suunnitelmaa rekrytointeihin ja henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Näin todetaan ELY-keskusten ja keskeisten aluekehittäjien näkemyksiin perustuvassa tuoreessa katsauksessa, jossa tarkastellaan lyhyen aikavälin osaamistarpeita. 
Työttömyys on laskenut kaikilla alueilla. Kehityksen ennakoidaan jatkuvan lähitulevaisuudessa. Töitä on tarjolla aiempaa enemmän ja työttömänä ollaan lyhyempiä aikoja. KEHA-keskuksen strategiajohtajan Jouko Niemisen mukaan osaavan työvoiman saatavuus koetaan kasvavaksi haasteeksi sekä maakuntien kasvukeskuksissa että monissa pienemmissä seutukunnissa.
Teknologiateollisuuden (mukaan lukien kone- ja metalliteollisuus ja meriteollisuus), sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä rakentamisen työvoiman saatavuuden turvaaminen on alueille erityisen tärkeää. Talouskasvu vaikuttaa erityisesti teknologiateollisuuteen. Viime vuoteen verrattuna kauppa, matkailu ja elämyspalvelut työllistävät aiempaa useampia. Muiden alojen työllistävyys on pysynyt ennallaan.

Koulutuksen yleisiä kehittämisehdotuksia

Alueiden vastauksissa nousi esille eri tyyppisiä osaamisen yleisiä kehittämisehdotuksia. Koulutukseen liittyviä
toimia pysyvyyden parantamiseksi ja alan vaihtajien tukemiseksi on joustavamman
ammatillisen työvoimakoulutuksen painottaminen. Myös mahdollisuutta kouluttautumiseen monissa eri
koulutusmalleissa esimerkiksi lyhyiden ammatilliseen osaamiseen tähtäävien koulutusten kautta tulee
kehittää. Koulutuksiin tulisi sisällyttää myös työhyvinvointiin ja työssä pärjäämisen kokemuksiin.
Koulutuksessa tulisi mahdollistaa lisäksi keskenjääneiden opintojen loppuun saattaminen.
  • Text Hover