Materiaalipankki, Uutinen

Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus: mielikuva ammatillisesta koulutuksesta on myönteinen!


Opetus- ja kulttuuriministeriö on tänään julkaissut ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimuksen
Tutkimus on kiinnostava juuri nyt, sillä ammatillisen koulutuksen alennustilasta on julkisuudessa keskusteltu paljon. Tutkimuksen mukaan  mielikuva ammatillisesta koulutuksesta oli kuitenkin pääsääntöisesti myönteinen kaikissa tutkimuksen kohderyhmissä. Ammatillinen koulutus antaa perustaidot ja -tiedot eri ammatteihin ja työelämään sekä muodolliset jatko-opintomahdollisuudet. Sitä pidetään käytännönläheisenä, hyödyllisenä, monipuolisena ja joustavana.

Myönteisin mielikuva ammatillisesta koulutuksesta on toista vuotta ammatillisessa koulutuksessa opiskelevilla nuorilla. Suurin osa heistä on haluamassaan opiskelupaikassa. Sekä nuorista että aikuisista 95 prosenttia on tyytyväisiä opiskelupaikkaansa. Yli 80 prosenttia valitsisi saman paikan uudelleen. Aikuisopiskelijat pitävät opiskelua kiinnostavampana kuin muut.

Työnantajat arvostavat ammatillista koulutusta, mutta toteavat valmistuvissa olevan suuriakin yksilöllisiä eroja osaamisessa, itseohjautuvuudessa ja työelämän perustaitojen hallinnassa samoin kuin oppimis- ja sitä kautta jatko-opiskeluvalmiuksissa. Lukiota arvostetaan selvästi ammatillista koulutusta enemmän kaikissa kohderyhmissä. Ammatillisen koulutuksen kiinnostavuus on hieman laskenut 9.-luokkalaisilla. Lukion kiinnostavuus taas on koko ajan hieman kasvanut, kun katsotaan tuloksia aikasarjana vuodesta 2006 lähtien. 
Ammatillisessa koulutuksessa opiskelevien nuorten opiskelupaikan valintaan vaikuttavat kiinnostava ala, halu työllistyä ja päästä nopeasti työelämään ja hyväpalkkaiseen työhön. Aikuisilla opiskelupaikan valintaan vaikuttavat kiinnostava ala, halu kehittyä omassa työssä sekä tarve kouluttautua, jotta pysyy työelämässä.

Ammatillisen koulutuksen kehittämiseen vastaajaryhmillä on samansuuntaisia toiveita. Vastaajat toivoivat riittävästi lähiopetusta sekä ohjausta ja tukea niin koulussa kuin työelämässä oppimisessa. Lisäksi toivottiin oppilaitosten ja yritysten väliseen yhteistyöhön systemaattisuutta ja konkreettisuutta sekä opiskelijoiden sitouttamista opiskeluyhteisöön. Lisäksi vastaajat toivoivat ammatillisen koulutuksen arvostuksen nousua.
Lue kokotiedote tai lue mielikuvatutkimuksen tulokset.

Author