Uutinen

Ammattibarometri: Työvoimapulasta kärsivien ammattien määrä kääntynyt laskuun

Työ- ja elinkeinoministeriö 27.9.2019 8.08
TIEDOTE
Työvoimapulasta kärsivien ammattien määrä ei enää kasva. Työvoimapulasta kärsii enää 52 ammattia, kun keväällä pula-ammatteja oli 54. Vuotta aiemmin pula-ammatteja oli 48. 

Työvoiman ylitarjonta on pitkään vähentynyt ja nyt ylitarjonta-ammattien väheneminen näyttää loppuvan. Syyskuun 2019 arvioinnissa ylitarjonta-ammatteja oli 21. Keväällä ylitarjonta-ammattien määrä oli sama. Vuotta aikaisemmin ylitarjonta-ammatteja oli 29.

Tiedot löytyvät työ- ja elinkenoministeriön 27.9.2019 julkaisemasta Ammattibarometrista, joka perustuu TE-toimistojen arvioihin elo-syyskuulta 2019.

Työvoimapula on yleistynyt sosiaalityön erityisasiantuntijoiden ja lastentarhanopettajien ammateissa

Suurta pulaa osaavasta työvoimasta on laajalti sosiaalityön erityisasiantuntijoiden, lastentarhanopettajien, toimisto- ja laitossiivoojien sekä puheterapeuttien ammateissa. Aiemmin pulaa on ollut yleisesti puheterapeuteista ja siivoojista.

Pula-ammattien kärjestä ovat poistuneet rakennusalan ja teollisuuden ammatit. Vuosi sitten syksyllä 2018 rakennusalalta top-15 listalla olivat rakennusalan työnjohtajat, rakennusinsinöörit, betonirakentajat ja raudoittajat sekä muut rakennustyöntekijät. Nyt top-15 listalta ovat myös pudonneet hitsaajat ja kaasuleikkaajat sekä koneistajat.

Terveys- ja sosiaalialan ammattien osuus pula-ammattien top-15 listalla on kasvussa. Puolet pula-ammattien kärkipäässä olevista on terveys- ja sosiaalialalta. Sosiaali- ja terveysalan ammattien lisäksi pulaa työvoimasta on useissa palvelu- ja opetusalan ammateissa. Uusina ammatteina top-15 listalle ovat nousseet erityisopettajat ja psykologit.  Työvoiman ylitarjontaa on taas sihteerityössä ja luovilla aloilla 

Katso koko tiedote 
Katso ammattibarometriarviot, jotka ovat jopa seutukuntatasolla. Seuraava arvio työllistymisen näkymistä eri ammateissa tehdään keväällä 2020. 

Tulee kuitenkin muistaa, että kaikkia yksityisen puolen työpaikkoja ei ilmoiteta työvoimatoimiston sivuilla. Tämä vääristää faktatietoa pula- ja ylitarjonta-ammateista, Ennakointikamarin projektipäällikkö toteaa.