Materiaalipankki, Uutinen

Ammattilaiset ja pendelöinti Helsingissä – kohtaanto-ongelman ytimessä.

Helsinki on riippuvainen muissa kunnissa asuvasta työvoimasta 
Helsingin kaupungin tutkimuskatsauksia 2019/12
Laura Ansala
Helsingin ammattirakenne poikkeaa muusta Suomesta. Ammatillista erikoistumista on varsinkin Helsingin elinkeinorakenteelle tyypillisillä aloilla, kuten viestintä- ja kulttuuriammateissa sekä laki- ja rahoitusaloilla. 30 prosenttia Helsingin työllisistä on erityisasiantuntijoita . Helsingissä on samalla merkittäviä alueiden välisiä eroja työpaikkavaltaisuudessa ja ammattirakenteessa.
Helsinki on riippuvainen muissa kunnissa asuvasta työvoimasta. Pääkaupungissa työssäkäyvistä 40 prosenttia pendelöi kaupunkiin muualta. Toisaalta yli viidennes Helsingissä asuvista työllisistä työskentelee muissa kaupungeissa. Työmatkaliikenne on vilkkainta Helsingin ja Espoon, sekä Helsingin ja Vantaan välillä. Erityisen tyypillistä pendelöinti on kuntarajojen tuntumassa ja liikenteellisesti helposti saavutettavilla alueilla.
 Raportti tarkastelee Helsingin seudun ammattirakennetta ja pendelöintiä, sekä niiden välistä yhteyttä ja kehitystä Helsingin näkökulmasta. Raportissa selvitetään, missä seudun erilaiset ammattilaiset asuvat ja työskentelevät, ja kuinka tyypillistä heille on käydä töissä etäämmällä asuinpaikastaan. Tehdyt havainnot ovat keskeistä taustatietoa pohdittaessa työntekijöiden ja työpaikkojen alueelliseen kohtaantoon liittyviä kysymyksiä Helsingin seudun työmarkkinoilla.