Materiaalipankki

Energia-alan osaamistarpeet tulevaisuudessa, OPHn julkaisu 2017

Energia-alan merkittävimmiksi tulevaisuuden muutosvoimia ovat seuraavat ilmiöt (joita ei ole asetettu tärkeysjärjestykseen):

  • globalisaatio
  • turvallisuus ja riskienhallinta
  • omavaraisuus ja huoltovarmuus
  • markkinoiden, tuotannon ja kysynnän muutos
  • teknologinen kehitys
  • digitalisoituminen
  • ympäristö ja kestävä kehitys
  • ilmastonmuutos
  • kuluttajien muuttuvat valinnat.