Tapahtumat

Ennakointifoorum 18.11.2014

Tapahtuman ohjelma

 


Tiistaina 18.11.2014
Metropolia Ammattikorkeakoulu, juhlasali, Bulevardi 31, Helsinki


Tervetuloa vuosittaiseen Ennakointifoorumiin, joka kokoaa pääkaupunkiseudun yritysten, oppilaitosten sekä muiden koulutuksen ja osaamisen ennakoinnista kiinnostuneiden organisaatioiden edustajia yhteen keskustelemaan ja pohtimaan alueen tulevaisuuden osaamis- ja koulutustarpeita.


Tilaisuudessa kuullaan mielenkiintoisia alustuksia, ja lisäksi osallistujat pääsevät pienryhmätöiden muodossa myös itse vaikuttamaan ja kertomaan näkemyksiään tulevaisuuden osaamistarpeista sekä toimialojen näkymistä. Jokainen näkemys on arvokas ja paikalle toivotaan laaja-alaista osallistujajoukkoa niin yrityksistä, oppilaitoksista, hallinnollisista organisaatioista kuin nuortenkin parista. Tilaisuuden tuloksia hyödynnetään alueellisen yhteisen näkemyksen muodostamisessa, valtakunnallisessa vaikuttamisessa sekä koulutuksen suuntaviivojen rakentamisessa.


Ohjelma:


Tilaisuuden fasilitoijat:
Anu Valtari ja Tytti Vartiainen, Fountain Park
Jari Järvinen, Foredata
Mari Korpiola, Helsingin seudun kauppakamari, PKS Ennakointi


11.30 Ilmoittautuminen


12.00 Tervetuloa
Mari Korpiola, projektipäällikkö, PKS Ennakointi
Eeva Karjalainen, strategiapäällikkö, Metropolia Ammattikorkeakoulu


12.05 Apulaiskaupunginjohtajan avaussanat
Ritva Viljanen, apulaiskaupunginjohtaja, Helsingin kaupunki


12.20 Ennakointi yllätysten maailmassa
Leena Ilmola, tutkija, IIASA (International Institute for Applied Systems Analysis)


Fil.tri Leena Ilmola toimii tutkijana 22 valtion rahoittamassa International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) Wienissä. Hänen tutkimusalueensa ovat epävarmuus, äärimmäiset ilmiöt ja pitkän aikavälin päätöksenteko. Leena on myös tunnettu heikkojen signaalien tutkija. Hän toimii lisäksi tieteellisenä koordinaattorina aasialaisten, eurooppalaisten ja pohjoisamerikkalaisten tutkijoiden yhteistyöverkosto Global X Network – verkostossa. Verkoston tutkijat kehittävät poikkitieteellisenä yhteistyönä yllätyksen teoriaa (Theory of Surprise) ja käytännön työkaluja päätöksentekoon. Verkosto julkaisee tänä vuonna ensimmäisen kattavan mittarin resilienssin (joustavuuden ja ketteryyden) mittaamiseen. Leena on Suomen Tulevaisuudentutkimuksen Seuran hallituksen jäsen ja yksi Fountain Parkin perustajista. Hän toimi myös asiantuntijana hallituksen viimeisessä tulevaisuusselonteossa ja teki eduskunnan tulevaisuusvaliokunnalle Hyvinvointiyhteiskunta 2030 raportin toukokuussa 2014.


12.50 Tulevaisuuden palvelut ja osaamistarpeet workshop
Alustus ja työryhmätyöskentely perustuvat yli 1000 vastaajan verkkoaivoriiheen ja näkemyksiin tulevaisuudessa tarvittavista palveluista ja osaamisista.


14.15 Kahvitauko


14.40 Toimialojen tulevaisuus ja ammattirakenteet workshop
Alustus ja työryhmätyöskentely perustuvat PKS Ennakoinnin teettämään määrälliseen selvitykseen toimialojen tulevaisuudesta, ammattirakenteista ja koulutustarpeista.


16.15 Yhteenveto ja seminaarin päätös


 


Tilaisuus on maksuton.


Lisätietoja: Mari Korpiola, projektipäällikkö, PKS Ennakointi, Helsingin seudun kauppakamari, mari.korpiola@chamber.fi , puh. 045-77347554


Tilaisuuden järjestävät pääkaupunkiseudulla toimivat seitsemän toisen asteen ammatillista koulutuksen järjestäjää ja kolme ammattikorkeakoulua, jotka yhdessä muodostavat PKS Ennakoinnin. PKS Ennakointia koordinoidaan Helsingin seudun kauppakamarista.


 

Tapahtuman materiaalit