Koulutus ja osaaminen, Materiaalipankki

Ennakointifoorum ryhmätyö yhteenveto

Ennakointifoorumissa 7.11.2013 vajaa sata koulutuksen ja osaamisen ammatilaista pohti alan tulevaisuutta.

ennakointifoorumyhteenvetoryhmatyot