Tapahtumat

Ennakointikamari – “Osaamisrakenteen muutos / Nopeat koulutusväylät” -teemalla 18.5.2017 / Taitaja 2017 yhteydessä Messukeskuksessa

Tapahtuman ohjelma

Aika: torstai 18.5.2017 klo 12 – 15.30 


Paikka: Messukeskus, Kulttuurisauna


Uusi muuttuva maailma ja työelämä vaativat uutta osaamista – eikä se synny tyhjästä.Osaaminen tulee olemaan ratkaisevassa asemassa maailman muutosvoimien pyörteessä ja henkivakuutus yritysmaailmassa selviytymiselle.
Oppimisen ja opetuksen tulee kehittyä tulevaisuusorientoituneesti, jotta ne rakentavat menestyvää taloutta ja tukevat tasapainoista yhteiskuntaa. Tulevaisuuden oppimis- ja osaamiskehikkoon kuuluvat oleellisesti rohkeus, luovuus, yrittäjyys, yhteisöllisyys, uudistuminen ja ennakointikyvykkyys.
Koko Suomen koulutusjärjestelmä on muuttumassa kohti oppimisjärjestelmään. Tämän yhtenä lähtökohtana on itseohjautuvuuden periaatteet, jossa oppimisprosessia rakennetaan osaamisen kehittymisen näkökulmasta.
Opetus tulee irtautumaan oppilaitosten tiloista ja opettajan ohjauksessa tapahtuvasta oppimisesta. Työelämän tulee tarvitsemaan tekijöitä, joilla on monialaista alat ylittävää osaamista.


Tule mukaan keskustelemaan ja vaikuttamaan osaamisrakenteen muutosajureista työelämän ja koulutuksen näkökulmasta.


Tilaisuuteen voi osallistua myös webinaarina! 


Ohjelma


Tapahtuman fasilitaattorina ja puheenjohtajana toimii Jari Koskinen, Alternative Futures


Ennakointikamarissa kuulemme innostavia puheenvuoroja, törmäytämme erilaisia osaamisia yhteissuunnittelun keinoin ja etsimme oppimisen tulevaisuuden mahdollisuuksia. Opetuksen ja oppimisen tulisi kehittyä tulevaisuustietoisesti, tulevaisuuden mahdollisuuksia ja uhkia luodaten
– samalla kuitenkin viisaasti menneistä onnistumisista ammentaen.


Tulevaisuuteen kannattaa varautua: ennakointi- ja muutoskyvykkyydestä onkin tulossa nopeasti muuttuvassa maailmassa yhä tärkeämpi menestystekijä. Entä miten hyvinvointi ja oppiminen yhdistetään? Mitä mahdollisuuksia pedakogiikan kehitysnäkymät tarjoavat? Mikä on kaikkein arvokkainta menneissä opeissa? Mitä kannattaisi säilyttää?  Näitä ja monia muita kysymyksiä tarjolla – tule mukaan ja jätä kädenjälkesi tulevaisuuden pedagogiikkaan.


Tilaisuuden avaa
Helsingin Opetusviraston nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjan johtaja Arja Kukkonen


Keskustelujen sekä ajatusten herättäjinä toimivat


Heimo Langinvainio, lääketieteen ja kirurgian tohtori;
työhyvinvoinnin pioneeri Suomessa sekä työyhteisöjen kehittäjä ja johdon kouluttaja.


Jari Välkkynen, lehtori Ammattiopisto Tavastia;
Viimeaikainen toiminta: Mukana kehittämässä Pintakilta-sivustoa joka on yksi Kiltakoulut-hankkeen toimijoista, Pintakilta-toiminnan jatkokehittäminen, Kiltavalmennus opettajille – kiltavalmentaja HAMK opettajankoulutus/täydennyskoulutus


Tiina Immonen, KM, MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos rehtori, toimitusjohtaja;
Oppilaitos sai ammatillisen koulutuksen laatupalkinnon 2016. Erityisteemana oli osaamisperusteisuus ja asiakaslähtöisyys. ”Välittämisen, arvostuksen ja luottamuksen kulttuurissa kaikki oppivat. Miten toteuttaa aitoa osaamisperusteisuutta joustavien ja yksilöllisten opintopolkujen avulla.”


Sirkku Ohvo, KTM, MERCURIA Kauppiaitten kauppaoppilaitos lehtori, ammatillinen erityisopettaja;
Työvaltaisten, yksilöllisten ja joustavien opintopolkujen kehittäjä ja asiantuntija, Joustavan, työvaltaisen ryhmän opettaja, Yhteisöllisen opiskelijahuoltoryhmän jäsen, Joustavien ja yksilöllisten opintopolkujen toteuttamiseen ja uuteen opettajuuteen liittyviä koulutuksia ja esityksiä eri organisaatioiden seminaareissa ja työpajoissa.


Pekka Peura, Eduhakkeri (virtuaalisesti läsnä tilaisuudessa);
Matemaattisten aineiden opettaja, opetuskulttuurin kehittäjä, opettajien täydennyskouluttaja sekä käynnistyvän Startup-lukion rehtori. Peura on palkittu kehitystyöstään mm. Mensa-palkinnolla 2013, Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön kannustuspalkinnolla 2014 ja Campus Awards -palkinnolla 2015.


 

Tapahtuman materiaalit