Your address will show here +12 34 56 78
Ennakointikamari - katse tulevaisuuteen

Elinkeinoelämän ja Uudellamaalla toimivien koulutuksen järjestäjien tavoitteena on varmistaa, että tulevaisuuden osaaminen vastaa työelämän tarpeisiin. Ennakointikamari vahvistaa koulutuksen työelämävastaavuutta edistämällä yritysten ja oppilaitosten välistä vuorovaikutusta sekä toimimalla aktiivisena työvoimatarpeiden ja koulutuksen ennakoinnin edelläkävijänä ja suunnannäyttäjänä.

Mikä on Ennakointikamari?

Ennakointikamari on Helsingin seudun kauppakamarin, Uudenmaan liiton, Uudellamaalla toimivien ammatillisen koulutuksen järjestäjien ja ammattikorkeakoulujen sekä yritysten välistä ennakointiyhteistyötä.

Ennakointikamarissa osallistujat vaihtavat avoimesti keskustelemalla tietoa, jotka liittyvät eri aloilla ja työpaikoilla tarvittavaan osaamiseen. Toiminnan painopisteenä on koulutuksen ja työelämän asiantuntijoiden sekä muiden asiantuntijatahojen  yhdessä tekemä määrätietoinen kehitystyö.

Ennakointikamari tarkastelee asioita yli toimialarajojen toimialojen erityiskysymyksiä unohtamatta. Ennakointikamarin keskeisiä työkaluja ovat ajankohtaisfoorumit, verkostoitumista vahvistavat tilaisuudet, selvitykset ja tiivistelmät sekä yhteistyö ennakointityötä tekevien verkostojen kanssa. Tällä hetkellä ennakointityö painottuu osaamisen kohtaanto-ongelmaan, osaamisen kehittämiseen, työelämän murrokseen ja ammatillisen koulutuksen reformin tuomiin mahdollisuuksiin.

Ennakointikamarin toimintaa suunnittelee ja ohjaa ohjausryhmä, jossa on monipuolinen edustus niin yrityksistä kuin oppilaitoksista. Ohjausryhmässä on edustajat myös Uudenmaan liitosta sekä Helsingin seudun kauppakamarista.

Ajankohtaisia aineistoja käyttöösi

 

Sopimuskumppanit

 

Uudenmaan liitto
Helsingin kaupunki, Stadia
Vantaan kaupunki, Varia
Espoon kaupunki, Omnia
Ami-säätiö, Amiedu
Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy, Mercuria
Business College Helsinki
Ammattiopisto Live
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda
EdupoliPointCollege Oy, Careeria
Kirkkopalvelut ry
Suomen Diakoniaopisto Oy
Laurea-ammattikorkeakoulu
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Helsingin seudun kauppakamari
 
Ohjausryhmä

 


Ennakointikamarin toimintaa ohjaa yritysten ja oppilaitosten sekä Uudenmaan liiton ja Helsingin seudun kauppakamarin edustuksesta koostuva ohjausryhmä:


nuoriso- ja aikuiskoulutuksen vt. johtaja Ari Ranki
kuntayhtymän johtaja Sampo Suihko (Omnia),
varalla liiketoimintajohtaja Riikka-Maria Ylä-Suomu
johtaja Hannu Laurila (Keuda)
toimitusjohtaja, rehtori Sari Gustafsson (Careeria)
säätiön johtaja Timo Karkola (Ami-säätiö)
rehtori, toimitusjohtaja Tiina Immonen (Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy, Mercuria),
varalla apulaisrehtori Jarno Westerholm
rehtori Helena Ahonen (Kirkkopalvelut ry),
varalla koulutusjohtaja Soili Lehtiniemi
rehtori Juha-Petri Niiranen (Suomen Diakoniaopisto Oy)
rehtori Antti Loukola (Helsinki Business College Oy),
varalla koulutusjohtaja Antti Sirainen
rehtori Sirpa Lukkala (Ammattiopisto Live)
rehtori Teemu Kokko (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu)
rehtori ja toimitusjohtaja Jouni Koski (Laurea-ammattikorkeakoulu)
suunnittelupäällikkö Olli Pekka Hatanpää (Uudenmaan liitto)
erityisasiantuntija Rosa Tuomi (Uudenmaan liitto)
henkilöstöjohtaja Hilkka Malinen (Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo)
HR-Manager Minna Lähteenmäki (KESKO)
managing Director Elina Koskela (MPS Career Oy)
henkilöstöjohtaja Marjo Pääkkö (Schenker Oy)
ravintolatoimialajohtaja Henriikka Puolanne (HOK-Elanto)
johtaja, vaikuttamistyö Markku Lahtinen (Helsingin seudun kauppakamari)
asiantuntija Riikka Vataja
vastuullinen projektipäällikkö Olli Oja (Helsingin seudun kauppakamari, Ennakointikamari)