Koulutus ja osaaminen, Materiaalipankki, Toimialat, Tulevaisuusselvitykset

ForeMassi2025: Ikäihmisten kotona asumista tukeva osaaminen – Ideoita koulutuksen kehittämiseen

ForeMassi2025 -hankkeen loppuraportti, jossa etsitty vastauksia muun muassa seuraaviin kysymyksiin: Minkälainen on Suomi vuonna 2025? Mihin hyvinvointi- ja turvallisuusalat kehittyvät? Minkälaisia palveluita ja osaajia tulevaisuudessa tarvitaan? Miten hyvinvointi- ja turvallisuusalan koulutusta pitää kehittää, jotta se kykenee vastaamaan tulevaisuuden tarpeisiin?


foremassi2025-loppuraporttisantonen-et-al