Materiaalipankki, Uutinen

Hyvinvoinnin väylät Käsikirja hyvinvoinnin edistämiseen ammatillisessa koulutuksessa

Käytäntöön vietynä hyvinvoinnin edistäminen on arjen
pieniä tekoja joka päivä
Tämä julkaisu on alkuperäisteoksen pohjalta päivitetty tukemaan koulutuksen järjestäjien terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanovaiheessa. Julkaisu on myös tulevaisuuteen katsova yhteenveto kirjoittajan 10 vuoden työurasta hyvinvoinnin edistäjänä SAKU ry:ssä. Sisältöön ovat julkaisun lopussa maainittujen kirjallisuusviitteiden lisäksi vaikuttaneet lukuisat ihmiset, joita kirjoittaja on kohdannut oppilaitosvierailuilla, suunnittelu- ja koulutustilaisuuksissa, 
hankeseminaareissa ja verkostotapahtumissa. 

Julkaisu on tarkoitettu tukemaan kaikkia lukijoita hyvinvoinnin edistämistyössä. Se on tarkoitettu majakaksi, jonka valo antaa vahvistusta hyvinvoinnin edistämisen väylällä, ja se sisältää lukuisia reimareita, jotka ohjaavat syvemmän tiedon satamiin.

  • Hyvinvoiva oppimisympäristö koottuna

Author