Materiaalipankki, Uutinen

Jatkuva oppiminen tarvitsee laaja-alaisen uudistuksen

Me emme ole riittävän omavarainen valtio, jotta voisimme suojautua globaaleilta muutoksilta vetämällä rajat pysyvästi kiinni. Muutoksen aalto on jo kasvanut tsunamiksi. Nyt kysymys on, miten nopeasti opimme surffaamaan sillä. Tarvitaan siirtymä aaltomalliin. Tämä tarkoittaa tilannetta, jossa työ ja oppiminen ovat saumattomasti  osa normaalia arkipäivää

Työelämäprofessori Lauri Järvilehdon selvitys avaa jatkuvan oppimisen tilaa Suomessa 
Teknologiateollisuus/Uutinen 18.7.2019
Suomessa tarvitaan yhä korkeampaa osaamista. Kasvuhaluiset yritykset nostavat osaajien saatavuuden merkittävimmäksi kasvun onnistumisen tekijäksi. Yritysten osaajatarvetta selittää kolme tekijää:
  • tarvittavan henkilöstön kasvu
  • ammattiosaajien kiihtyvä eläköityminen 
  • yritysten tarvitseman osaamisen muutos.

”Teknologioiden nopea kehitys ja globaalit haasteet – ilmastonmuutos, kaupungistuminen, resurssien riittävyys – muuttavat väistämättä koko yhteiskuntaamme. Uusien teknologioiden hyödyntäminen on edellytys sille, että pystymme luomaan kestäviä ratkaisuita. Tarvitaan kykyä oppia ja luoda uutta, koko ajan! Tästä syystä tarvitsemme myös jatkuvan oppimisen laaja-alaisen uudistuksen”, Teknologiateollisuuden Kasvun ja osaamisen johtaja Laura Juvonen toteaa. 
Koulutusjärjestelmämme ei tällä hetkellä pysty vastaamaan jatkuvan oppimisen haasteisiin. Vaikka jatkuvasta oppimisesta on puhuttu paljon, ehdotukset konkreettisiksi toimenpiteiksi ovat jääneet vähäisiksi. Nyt on aika ryhtyä toimeen.

”Järvilehto toivoo suomalaiselta jatkuvan oppimisen keskustelulta nopeamman aikavälin konkreettisia ratkaisuita sekä nostaa esille oppimismotivaation merkityksen ja oppimisen tuomisen osaksi jokapäiväistä arkea. Toivomme näköalapaperin avaavan osaltaan yhteistä ymmärrystä jatkuvan oppimisen uudistamisessa tarvittavista ratkaisuista ”, Juvonen sanoo.