Materiaalipankki

Kohti jaettua ymmärrystä työn tulevaisuudesta

Maaliskuu 2017

Valtioneuvoston selvitys-ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 33/2017

”Työn murroksen ajureista vallitsee yhteisymmärrys: globalisaatio, väestön ikääntyminen ja digitalisaatio muuttavat työpaikkojen määrää ja työn luonnetta.
Näihin muutospaineisiin vastaamisesta on puolestaan käynnissä kaksi hieman erillistä keskustelua. Toinen keskittyy lähitulevaisuuteen ja korostaa
tuottavuuden ja kilpailukyvyn kasvattamista ja työmarkkinoiden joustavoittamista, ja toinen katsoo pidemmälle ja peräänkuuluttaa työn
uudelleenmäärittelyä ja toimeentulon rakenteiden uudistamista. Jaetun ymmärryksen kannalta olisi tärkeää saada nämä kaksi näkemystä kohtaamaan.”

tyon-murros-ymmarrettava-uhkakuvien-sijaan