Materiaalipankki, Uutinen

Koulutettujen maahanmuuttajien osaamista ei hyödynnetä, paitsi huippualoilla

Helsingin seudulla ei ole hyödynnetty täysimääräisesti eri maista tulleiden korkeakoulutettujen maahanmuuttajien osaamista. Heidän osaamispotentiaalinsa ja kapasiteettinsa ovat jääneet vajaakäyttöön, ilmenee Uudenmaan liiton sekä Helsingin, Vantaan ja Espoon kaupunkien teettämässä muuttotutkimuksessa. Tutkimuksen on tehnyt Kaupunkitutkimus TA Oy.
Korkeakoulutettujen maahanmuuttajataustaisten työllisyys ja tulotaso ovat tutkimuksen mukaan selvästi alemmalla tasolla kuin samanikäisillä koulutetuilla kantaväestöön kuuluvilla. Monet pitkälle koulutetut ja työmarkkinoille pyrkivät muuttajat ovat työttöminä, alityöllistettyinä tai työskentelevät koulutusta vastaamattomassa työssä.
OECD-maista tulleet maahanmuuttajat ovat työllistyneet paremmin ja saavat korkeampaa palkkaa kuin muista maista lähtöisin olevat.

Huippualoille työllistyvät muuttajat vauhdittavat kuitenkin seudun kasvua
Helsingin seudun aluetalouden ja työllisyyden kasvu on 2000-luvulla perustunut erityisesti asiantuntijavaltaisten korkean tuottavuuden erikoistumisalojen kasvuun. Tutkimuksesta käy ilmi, että ilman muualta Suomesta ja ulkomailta muuttaneita osaajia pitkälle erikoistuneilla aloilla ei olisi ollut mahdollisuuksia täyttää korkeasti koulutetun työvoiman tarvetta.

Muuttajat pitäneet työikäisen väestön määrän kasvussa 

Helsingin seudun väkiluvun kasvusta 60 prosenttia on viime vuosina tullut muuttovoitosta, josta valtaosa on maahanmuuttoa. Seudun väkiluku on kasvanut eurooppalaisittain nopeasti jo vuosikymmenien ajan. Viime vuosina kasvua on ollut 1,3 prosenttia vuodessa.
Lue koko tiedote täältä.