Materiaalipankki

Maailman osaavimmaksi kansaksi Opetus- ja kulttuuriministeriön tulevaisuuskatsaus, Valtioneuvoston julkaisusarja 21/2018

Työn ja teknologian murros, digitalisaatio, väestön ikääntyminen, arvojen ja asenteiden muutokset ja eriarvoistuminen ovat hallinnonalan tulevaisuuskatsauksen taustalla vaikuttavia isoja muutostekijöitä. Osaava työvoima on Suomen tärkein kilpailutekijä. Suomella on erinomaiset mahdollisuudet tulla maailman osaavimmaksi maaksi.  Keskeisiä toimia ovat koulutus- ja osaamistason nostaminen, jatkuvan oppimisen edellytysten turvaaminen sekä panostukset varhaiskasvatukseen. Erityistä huomiota kiinnitetään eriarvoistumisen pysäyttämiseen sekä luottamuksen perustana olevan osallisuuden ja osallistumisen vahvistamiseen.

21tukaokmweb