Materiaalipankki, Tulevaisuusselvitykset

Mikä EU:sta tulee isona? Nuorten näkemys EU:n tulevaisuudesta.

Mikä EU:sta tulee isona? Nuorten näkemys EU:n tulevaisuudesta – kannanotto kuvaa ideaalitilannetta Euroopan unionissa 20 vuoden kuluttua. Kannanotto koostuu kolmesta pääteemasta: Suomen rooli EU:ssa ja EU:n globaali rooli, rakenteet ja instituutiot, sekä eurooppalainen identiteetti ja nuorten osallisuus. Näitä teemoja käsitellään kymmenen vision kautta.

Valtioneuvoston kanslian helmikuussa asettaman ryhmän tehtävänä oli pohtia, miltä Euroopan unioni näyttää kahdenkymmenen vuoden kuluttua ja millainen rooli Suomella pitäisi olla.


Nuorten-nakemys-EUsta