Materiaalipankki, Uutinen

Millä ehdoilla? Kuinka elinikäistä oppimista säännellään?

 Raportti tarkastelee tukimuotoja lainsäädännön näkökulmasta ja täydentää rahoitusvirtojen koontia tilannekuvalla aikuisikäisen oppijan toimeentulon puitteista ja rajoituksista.

 Sitra, 2019/Pauli Rautiainen, Oskari Korhonen
 Elinikäisen oppimisen tärkeydestä vallitsee suomalaisessa yhteiskunnassa vahva yhteinen näkemys. Syksyn 2018 ja alkuvuoden 2019 aikana kolmekymmentä yhteiskunnallista toimijaa muodosti Sitran fasilitoimassa työskentelyssä elinikäisen oppimisen yhteisen tahtotilan, tahtotilan toteutumista tukevat rahoituksen periaatteet ja muutoshaasteet. Nämä julkistettiin maaliskuussa 2019 Kohti elinikäistä oppimista -julkaisussa.

Syksyllä 2018 Sitra julkaisi Millä rahalla? -selvityksen, joka oli katsaus elinikäisen oppimisen rahoitusvirtoihin. Siinä kuvattiin myös oppijan toimeentulon rahavirrat menemättä eri tukimuo­tojen saamisen ehtoihin. Nyt tämä raportti tarkastelee tukimuotoja lainsäädännön näkökulmasta ja täydentää rahoitusvirtojen koontia tilannekuvalla aikuisikäisen oppijan toimeentulon puitteista ja rajoituksista.

Raportti auttaa ymmärtämään, miten oikeus yhteiskunnallisena järjestelmänä suhteutuu elinikäiseen oppimiseen. Se antaa eväitä keskusteluun, miten edellytyksiä tarkastella oppijan toimeentulon tukimuotoja osaamisen kehittämisen äärelle mahdollisimman hyvin kannustaviksi voidaan kehittää.

Toivomme, että tässä raportissa hahmottuvan elinikäisen oppimisen sääntelyn kokonaiskuvan avulla voimme rakentaa pohjaa yhteiselle keskustelulle siitä, miten lainsäädäntöympä­ristö nykyistä paremmin tunnistaisi elinikäisen oppimisen. Raportti avaa myös ymmärrystä siihen, miten perustuslaki määrittää mahdollisuuksia johtaa ylipäätään hallinnonalarajat ylittäviä ilmiöitä kokonaisvaltaisesti.

  • Millä ehdoilla? Kuinka elinikäistä oppimista säännellään? Pauli Rautiainen ja Oskari Korhonen 2019