Uutinen

OECD kannustaa Suomea kehittämään jatkuvaa oppimista kokonaisuutena


Opetus- ja kulttuuriministeriöTyö- ja elinkeinoministeriö 19.2.2020 
TIEDOTE

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD suosittelee, että Suomi monipuolistaisi aikuiskoulutuksen tarjontaa, lisäisi sen vastaavuutta työelämän tarpeisiin ja ohjaisi taloudellisilla kannusteilla ihmisiä päivittämään osaamistaan. Erityisesti perustaidoiltaan heikompien aikuisten tavoittamista ja ohjausta tulisi kehittää. Opetus- ja kulttuuriministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö hyödyntävät OECD:n suosituksia muun muassa jatkuvan oppimisen uudistuksessa.


OECD esittää 19.2.2020 julkaistussa Continuous Learning in Working Life in Finland -arvioinnissaan Suomelle suosituksia toimista, jotka helpottavat sopeutumista työelämän muutoksiin ja varmistavat, että jokainen voi elämänsä ja työuransa aikana opetella uutta tarpeen mukaan.
Suomessa tulisi OECD:n mukaan

  • monipuolistaa koulutustarjontaa
  • lisätä koulutustarjonnan vastaavuutta työelämän tarpeisiin
  • vahvistaa kannusteita osallistua tarkoituksenmukaiseen koulutukseen
  • tarjota kokonaisvaltaisia tieto- ja ohjauspalveluja
  • kehittää räätälöityjä koulutuksia
  • käynnistää ”hakevaa toimintaa” aikuisille, joilla on heikot perustaidot.

OECD arvioi suomalaisen aikuiskoulutusjärjestelmän vahvuudeksi sen monipuoliset mahdollisuudet ja ihmisten aktiivisen osallistumisen koulutukseen. Kansainvälisesti vertaillen suomalaisten osaaminen on korkealla. Koulutus on maksutonta tai edullista, ja sitä on joustavasti tarjolla.

Toisaalta järjestelmä ei OECD:n mukaan vastaa lisä- tai uudelleenkoulutuksen tarpeisiin parhaalla mahdollisella tavalla. Järjestelmä ei myöskään ohjaa koulutusta tai kannusteita niitä eniten tarvitseville. Osaaminen kasautuu voimakkaasti, ja koulutusta eniten tarvitsevia on vaikea tavoittaa. Osaamiskuilu syvenee työuran aikana: Suomessa erot aikuiskoulutukseen osallistumisessa ovat OECD-maiden suurimpia.

Ikärakenteen muutos ja koulutustason nousun taittuminen aiheuttavat huolta osaavan työvoiman saatavuudesta. OECD:n arvion mukaan on välttämätöntä tarjota kohdennettua tukea aikuisille, joilla on heikot perustaidot. OECD kannustaa Suomea kehittämään jatkuvaa oppimista kokonaisuutena ja huomioimaan sen yhteyden muun muassa koulutusjärjestelmän ja sosiaaliturvan kehittämiseen.

       Lue koko tiedote