Materiaalipankki, Uutinen

Pk-yritysbarometri: Kansainvälistyneillä pk-yrityksillä parhaat näkymät ja odotukset

Kevään 2019 Pk-yritysbarometrin mukaan Pk-yritysten suhdannetilanne on kehittynyt positiivisesti, mutta aiempaa maltillisemmin.
Yrittäjien, Finnveran sekä työ- ja elinkeinoministeriön laatiman yritysbarometrin mukaan suhdannetilanne on kehittynyt positiivisesti, mutta aiempaa maltillisemmin. Pk-yrityksistä 29 prosenttia arvioi suhdanteiden paranevan seuraavien 12 kuukauden aikana ja 15 prosenttia uskoo niiden heikkenevän. Pienten ja keskisuurten yritysten odotukset suhdanteista ovat kuitenkin heikentyneet puolen vuoden takaisesta.
Työvoiman heikko saatavuus on yksi keskeisimpiä tekijöitä, joka estää yrityksiä palkkaamasta lisää henkilökuntaa. Erityisesti voimakkaasti kasvuhakuiset yritykset ovat törmänneet vaikeuksiin saada työvoimaa. 
Voimakkaasti kasvuhakuisten yritysten määrä on pysynyt puolitoista vuotta samana, mutta parin vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna määrä on laskenut.  
Helsingin seudun kauppakamarin/Ennakointikamarin tekemä tuore yritysselvitys osaavan työvoiman saatavuudesta ja  rekrytointivaikeuksista antaa viitteitä samansuuntaisesta kehityksestä. Tulokset selvityksestä on luettavissa helmikuun lopussa.