Materiaalipankki, Uutinen

Pk-yritysten ja korkeakoulujen yhteistyön edellytyksiä tulee vahvistaa

Koulutuksen digiloikka – Miten onnistumme suomalaisten osaamisen päivittämisessä.
"Teollisuuden palkansaajat TP ry julkisti maanantaina 10.12. tutkimusraportin Koulutuksen digiloikka – Miten onnistumme suomalaisten osaamisen päivittämisessä. Kantava teema raportissa on elinikäisen oppimisen vaatimus. 

Teknologinen kehitys on vauhdittanut työn ja työelämän muutosta 2010-luvulla. Seuraavalla vuosikymmenellä muutosvauhdin oletetaan yhä kiihtyvän. On arvioitu, että kaikki sellaiset tehtävät, jotka voidaan kirjoittaa tietokoneohjelmiksi, tulevat koneiden tekemiksi. Muutoksen keskellä koulutuksen ja osaamisen merkitys korostuu.
Raportin ovat kirjoittaneet tutkimusprofessori, VTT Tommi Hoikkala, vanhempi tutkija, KTT Hannu Karhunen, erikoistutkija, FT Tomi Kiilakoski, projektipäällikkö, KM Maria Mäkynen ja kansanedustaja, VTT Pilvi Torsti.
Tutkimusraportissa kirjoittajat analysoivat, miten suomalainen koulutusjärjestelmä on valmistautunut vastaamaan teknologisen murroksen synnyttämiin haasteisiin. Toiseksi raportissa esitetään keinoja, miten aikuisväestön koulutusta pitäisi uudistaa niin, että koulutuksen vaikuttuvuudesta saadaan luotettavaa tutkimustietoa. Raportti päättyy näkemykseen siitä, millaista koulutuspoliittista päätöksentekoa Suomi tarvitsee työn murroksesta selviämiseen.

Koulutuksen digiloikka – Miten onnistumme suomalaisten osaamisen päivittämisessä -tutkimusraportti avaa TP:n Edistys-julkaisusarjan. Ensimmäisellä Edistys-raportilla TP antaa oman panoksensa keskusteluun suomalaisen koulutusjärjestelmän tutkimukseen perustuvasta uudistamisesta. "

Keskustelua koulutuspolitiikasta jatketaan varmasti vaaliteemana. On myös hyvä miettiä, kuinka pitkiä suunnitteluprosesseja on mahdollista ylläpitää mailman muuttuessa yhä nopeammalla syklillä. Onko hyvin suunniteltu jo valmiina vanha?

Hekommin koulutukseen integroituvien tilannetta ei olla onnistuttu ratkaisemaan. Koulutuksen kasautuminen on ongelma, joka pitää ratkaista erityisesti silloin, jos jatkuvalla oppimisella halutaan puuttua eriarvoistumiskehitykseen.