Materiaalipankki, Uutinen

Reformi tavoitteista toiminnaksi – kokemuksia ammatillisen koulutuksen johtamisesta

Mielenkiintoinen kooste ammatillisen koulutuksen reformiin valmistautumisesta ja kokemuksista sen alkumetreillä!

Julkaisu sisältää tuloksia ammatillisen koulutuksen johtajille suunnatusta kyselystä, jonka Opetushallitus teki keväällä 2018. Kyselytulokset antavat yleisen tilannekuvan ammatillisen koulutuksen reformin toteuttamisesta vastaajien kokemana. Julkaisussa on myös otteita alkusyksyllä 2018 tehdyistä opiskelijahaastatteluista, joilla kerättiin opiskelijoiden näkemyksiä ja kokemuksia reformin toimeenpanosta.
Yhdeksän ammatillisen koulutuksen johtajaa ja kaksi työelämän edustajaa kertovat, miten ammatillisen koulutuksen reformiin valmistauduttiin ennen säädösten voimaantuloa, millaisia kokemukset käytännön toteutumisesta uuden lainsäädännön voimaantulon alkuvaiheessa olivat sekä millaisia ideoita ja mahdollisuuksia ammatillisessa koulutuksessa on tulevaisuudessa.


.

Author