Materiaalipankki, Uutinen

Sitran uutinen Tulevaisuuspäivänä on kannustava: Tulevaisuus kiinnostaa kaikkia – suomalaisten toiveyhteiskunta on tasa-arvoinen ja ympäristöystävällinen.

Tulevaisuus kiinnostaa lähes kaikkia suomalaisia. Sitran Tulevaisuusbarometrin mukaan suomalaisten enemmistö ajattelee, että tulevaisuuteen voi vaikuttaa, mutta hieman harvempi tietää miten.   

Tulevaisuusbarometri-kyselyllä selvitettiin, minkälaisia asenteita suomalaisilla on tulevaisuutta kohtaan, miten tulevaisuuden kehityssuunnat tunnetaan, kenen pitäisi tulevaisuuteen vaikuttaa ja mitä suomalaiset tulevaisuudelta toivovat. Verkkokyselyn toteutti tammikuussa Kantar TNS ja siihen vastasi yli 2000 15–84-vuotiasta mannersuomalaista.

Kyselyn mukaan tulevaisuus kiinnostaa miltei kaikkia suomalaisia (88 prosenttia). Vain 8 prosenttia vastasi kysymykseen ”Millaisena näet tulevaisuuden?: ”Ei kiinnosta, elän tätä päivää”.
”Pragmatismiin taipuvaisessa Suomessa on yllättävää, että tulevaisuus kiinnostaa näinkin paljon. H-syndroomasta, eli tulevaisuuden pitämisestä höttönä, hattarana tai haihatteluna, ei ole tietoakaan”, sanoo Sitran ennakointi- ja strategiajohtaja Paula Laine.
Selkeä enemmistö (83 %) on sitä mieltä, että meillä on mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaiseksi tulevaisuus muodostuu. Selvästi harvempi (63 %) uskoo tietävänsä keinot, joilla voi vaikuttaa tulevaisuuteen.

Tulevaisuusbarometrissä suomalaisilta kysyttiin myös kolmea tärkeintä asiaa, joiden vastaajat toivoisivat yhteiskunnassa toteutuvan pitkällä aikajänteellä. Suomalaisten toivomassa tulevaisuudessa korostuvat pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan arvot, kuten tasa-arvo, oikeudenmukaisuus ja suvaitsevaisuus. Toivottavassa tulevaisuudessa myös ilmastonmuutos on otettu vakavasti ja pysäytetty, työllisyys ja toimeentulo on turvattu ja koulutus sekä osaaminen ovat korkealla tasolla. Lisätietoja tästä.

Ennakointikamarin näkökulmasta katsottuna tässä piilee suuri mahdollisuus tulevaisuuden ennakointiin. Halukkuutta löytyy, mutta hyödynnetäänkö sitä koordinoidusti?