Materiaalipankki, Uutinen

Tulevaisuuden osaamistarpeita arvioitu aloittain

Osaamisen ennakointifoorumin ennakointiryhmät ovat arvioineet tulevaisuuden osaamisia toimialaryhmittäin. Kullekin toimialaryhmälle on määritelty, mitkä osaamiset ovat tärkeimpiä ja minkä osaamisen merkitys kasvaa vuonna 2035.
Uutinen 19.09.2019/OPH
Toimialaryhmissä tarvittavia osaamisia ja taitoja tarkastellaan ennakointiryhmien arvioissa kahdesta näkökulmasta. Yhtäältä nostetaan esille osaamiset, joiden merkitys kasvaa eniten tulevaisuudessa. Nämä osaamiset ilmentävät erilaisia laajoja muutostrendejä, jotka liittyvät esimerkiksi teknologiseen kehitykseen ja digitalisaatioon. Digiosaamiset korostuvat tässä tarkastelussa. 

Toisaalta esiin nostetaan tärkeimmät osaamiset, jotka voivat olla sekä merkitykseltään kasvavia mutta myös sellaisia, joiden merkitys pysyy nykytilanteeseen nähden verrattain muuttumattomina. Ne voivat olla luonteeltaan geneerisiä osaamisia, joita tarvitaan työssä, harrastuksissa ja arjessa, kuten ongelmanratkaisutaidot ja oppimiskyky.

Osaamistarpeiden lähtökohtana on Osaamisen ennakointifoorumin (OEF) ennakointiprosessi, jossa työelämän ja koulutuksen asiantuntijat ovat ennakoineet osaamis- ja koulutustarpeita sekä pohtineet koulutuksen kehittämisehdotuksia.

Osaamisen ennakointifoorumi on koonnut merkittävimmät ja tärkeimmät osaamistarpeet toimialaryhmäkohtaisille osaamiskorteille. Näitä voi hyödyntää esimerkiksi opetussuunnitelmien ja tutkintojen kehittämistyössä, oppilaanohjauksessa, uraohjauksessa sekä koulutuksen kehittämisessä.
Lue koko uutinen  tästä.