Materiaalipankki, Uutinen

Työelämässä tarvitaan kestävän kehityksen osaamista, digitaitoja ja jatkuvaa oppimista

Tulevaisuuden tärkeimpiä osaamisalueita ovat asiakaslähtöinen palveluiden kehittäminen sekä kestävän kehityksen tuntemus. Työelämässä tarvitaan tulevaisuudessa paljon digitalisaatioon, tiedon arviointitiin ja ongelmanratkaistuun liittyvää osaamista. Näin arvioi Osaamisen ennakointifoorumi (OEF).
Vuonna 2035 erityisesti digitalisaatio on mullistanut monia perinteisiä teollisuudenaloja parantaen tuottavuutta ja lopputuotteiden laatua. Alat, jotka eivät ole osanneet hyödyntää digitalisaation tuomia mahdollisuuksia, ovat jääneet jälkeen kansainvälisestä kehityksestä.
Digitalisaatioon liittyviä keskeisiä osaamisia ovat muun muassa digitaalisten ratkaisujen ja alustojen hyödyntäminen sekä digitaalisten toimintojen hallinta- ja ohjaustaidot. Toisaalta on hyvä muistaa, että kyseessä ei ole pelkästään digitaalisen osaamisen teknologinen ulottuvuus, vaan ennen kaikkea siihen liittyvä tiedollinen, vuorovaikutteinen, asiakaslähtöinen sekä turvallisuutta korostuva ulottuvuus.
Asiakaslähtöinen palveluiden kehittämisosaamisen merkitys kasvaa palvelusektorilla. Tulevaisuudessa tarvitaan uudenlaisia ratkaisuja vuorovaikutteiseen asiakaspalveluun, jossa palvelumuotoilun ja automaation rooli korostuu.
OEF arvioi, että kestävä kehitys on ilmiö, jonka voi merkitykseltään rinnastaa digitalisaatioon. Kestävän kehityksen tuntemus on tärkeä tulevaisuuden perustaito erityisesti teollisilla aloilla. Laajemmin voidaan todeta, että kestävän kehityksen ymmärrys on nousemassa yhä vahvemmin keskeiseksi kansalaistaidoksi.
OEF:n mukaan 2020-luvulla on tarpeen toteuttaa jatkuvan oppimisen reformi, jossa tutkintoperusteinen oppiminen on vain yksi osa osaamisen kehittämistä. Tiedote löytyy kokonaisuudessaan täältä.