Materiaalipankki, Uutinen

Työmarkkinaennuste: Suhdanne kääntyy ja työmarkkinat hiipuvat

Työmarkkinakehitys oli vuonna 2018 poikkeuksellisen suotuisaa. Nyt käsillä on hiipumisen merkkejä. Työllisyyden kasvun ennustetaan puolittuvan edellisvuoteen verrattuna sekä tänä että ensi vuonna.
Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote14.5.2019 10.03

Tuoreen työmarkkinaennusteen mukaan työllisyys kasvaa vuonna 2019 noin 35 000 henkilöllä viime vuoteen verrattuna ja vuonna 2020 enää noin 15 000 henkilöllä. Myös työttömyyden lasku taittuu.

Työllisyysaste kasvaa ja työttömyysaste laskee vielä ensi vuonna
Työllisyysaste kasvaa tänä vuonna 72,8 prosenttiin ja ensi vuonna 73,4 prosenttiin. Kohtaanto-ongelmat, rakenteellinen työttömyys ja väestön ikärakenteen muutos alkavat jo rajoittaa työllisyyden kasvua. Työllisyyskasvu rakentuu pelkästään palvelusektorin varaan.

Nuorisotyöttömyyden lasku pysähtyy
Työttömien työnhakijoiden (työnvälitystilasto) määrän edellisvuosien raju lasku on taittumassa ja ennustetta on korjattu aiempaa pessimistisemmäksi. Erityisen suuri käänne on tapahtunut nuorisotyöttömyydessä: alle 25-vuotiaiden nuorten työttömien määrä uhkaa jäädä noin 30 000 henkeen, mikä on noin 10 000 enemmän kuin vuonna 2008 ennen finanssikriisiä.

Ennakointikamarin näkökulmasta katsottuna kohtaanto-ongelmaan on puututtava kaikin mahdollisin keinoin. Osaamisen kehittämisestä ei tule säästää. On myös resurssoitava nuorisotyöttömyyden tukitoimiin jo niiden alkulähteillä.

  • Text Hover