Materiaalipankki

Työn murros ja elinikäinen oppiminen Elinikäisen oppimisen kehittämistarpeita selvittävän työryhmän raportti Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2018:8

okm08