Uutinen

Työolobarometri 2017 (31.10.18): Avoimuus ja tasapuolinen kohtelu kehittyneet hyvään suuntaan. Kuormitusta aiheuttavat kiire ja töiden epätasainen jakautuminen

Työolobarometri kertoo, että palkansaajien kokemukset työelämän laadusta olivat vuonna 2017 monilta osin viime vuosia myönteisempiä. Työllisyyden ja oman työpaikan taloudellisen tilanteen odotetaan menevän entistä parempaan suuntaan. Arviot työn ja työnteon mielekkyyden muutoksista ovat myönteisempiä kuin pitkään aikaan. 
Nämä tiedot selvisivät jo barometrin ennakkotiedoista.


Nyt julkaistussa loppuraportissa ennakkotietoihin verrattuna uusia osioita ovat työkykyä ja terveyttä ja ammatillista järjestäytymistä kuvaavat kappaleet.
– Ilahduttavaa on, että työpaikoilla tehdään aiempaa systemaattisempaa työtä terveyden ja turvallisuuden eteen. Se on tärkeää, sillä kiire ja töiden epätasainen jakautuminen aiheuttavat stressiä. Toisaalta avoimuuden ja tasapuolisuuden kehittyminen työpaikoilla hyvään suuntaan tukevat myös työssä jatkamista ja työn mielekkääksi kokemista, kommentoi tuloksia työministeri Jari Lindström.


Kuitenkin kolmannes kokee työnsä fyysisesti raskaana ja 60% henkisesti raskaaksi.


Erityisenä riskiryhmänä voisi nostaa palkansaajat, jotka kokevat työnsä sekä henkisesti että fyysisesti raskaaksi. Näistä kummastakin on täysin tai jokseenkin samaa mieltä 23 prosenttia palkansaajista. Työkyvyssä työ- ja yksityiselämä kietoutuvat myös oisiinsa. Muun muassa työympäristö, työn määrä ja organisointi, johtaminen, terveys, liikunta- ja ruokailutottumukset, unen laatu ja määrä sekä sosiaaliset suhteet töissä ja kotona vaikuttavat toimintakykyyn.


Sosioekonominen asema vaikuttaa vahvasti työkykyarvioihin suhteessa työn fyysisiin vaatimuksiin. Ylemmistä toimihenkilöistä ainoastaan viisi prosenttia sanoo työkykynsä olevan kohtalainen eikä hyvä. Alempien toimihenkilöiden joukossa osuus on runsas kymmenennes ja työntekijöiden joukossa jo reilu viidennes.


Lue barometri kokonaisuudessaan:


TEMrap_32_2018_Tyoolobarometri_2017