Uutinen

Yritysyhteistyön rajapinta ja palveluketju kuntoon!

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN REFORMIN ONNISTUMINEN EDELLYTTÄÄ JOHTAMISTA
AMMATILLINEN KOULUTUS UUDISTUU – 10 ASKELTA ONNISTUMISEEN
Ammatillisen koulutuksen reformi etenee oikeaan suuntaan. Onnistuminen edellyttää kuitenkin oppilaitosten johdolta vahvempaa tukea yritysyhteistyön kehittämiselle. Järjestöt haastavat kouluja varmistamaan, että yritysyhteistyö saadaan toimimaan prosessin joka ikisessä vaiheessa, alkaen ensi yhteydenotosta.
Elinkeinoelämän keskusliitto EK, kauppakamarit ja Suomen Yrittäjät ovat kartoittaneet yritysten arvioita ja kokemuksia uudistuneesta ammatillisesta koulutuksesta. Kentän palautetta on haettu niin maanlaajuisen kiertueen kuin yrityskyselyn kautta.
Tutkimuksen mukaan yritysten käsitykset näyttävät jakautuvan. Yritykset, jotka ovat ehtineet paneutua koulutusreformin mahdollisuuksiin, suhtautuvat siihen positiivisimmin. Huolestuttavaa on, että merkittävä osa yrityksistä ei koe saaneensa riittävästi tietoa ammatillisen koulutuksen mahdollisuuksista.Järjestöt nostavat esille kolme polttavinta kehityskohdetta: oppilaitosten palveluprosessit yrityksille, opiskelijoiden osaamisen epätasaisuus ja työpaikalle tarjottava tuki.
Lue tiedote tästä (julkaistu 30.11.2018).
Tutustu tutkimustuloksiin tarkemmin!

  • Text Hover

Otteita tutkimuksesta

- työelämän perustaidoissa ja sopeutumisessa työelämän vaatimuksiin usein puutteita - osalla hyvä valmiudet, osa raahautuu läpi koulutuksen - henkilökohtaista-miseen olisi saatava lisää osaamista ja resursseja oppilaitokseen - oppilaitosten henkilökunnan ajattelu on liian tuotelähtöistä, ei markkinalähtöisyyttä - asenne tärkein. Perusosaaminen hyvällä tasolla, työ- ja työpaikkakohtaiset asiat pitää aina opetella paikan päällä - aina jotain osaavat ja ei koulusta juuri valmistunut voi olla valmis

Author